Výsledky vyhľadávania

 1. Biologické prístupy remediácie toxických POPs látok a kovov
  Dercová Katarína ; C4310 
  Vzdelávacie semináre - sanácie v teórii a prax: 3. Kontaminanty v životnom prostredí, 10. apríl 2014, Bratislava . s. 1-17
  remediácia POPs kovy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Redox active metal-induced oxidative stress in biological systems
  Jomová Klaudia  Baroš Stanislav Valko Marián ; C5210
  Transition Metal Chemistry . Vol. 37, Iss. 2 (2012), s.127-134
  kovy oxidačný stres redoxová rovnováha antioxidanty
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Redox cycling mechanisms in the colon
  Jomová Klaudia  Valko Marián ; C5210
  Medical Hypotheses . Vol. 79, Iss. 3 (2012), s.418-419
  kovy oxidačný stres redoxové reakcie gastrointestinílny trakt
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Dajú sa plasty zvárať?
  Sejč Pavol ; J280 
  Rozprávanie o materiáloch a technológiách . , s.149-157
  kovy keramika metals polymers
  dokument (viac kapitol)
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Tepelné delenie povrchovo upravených kovov a iných materiálov klasickými špeciálnymi metódami
  Magaš Martin ; M140  Turňa Milan ; M3000 Patvarošová Renáta ; M140
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : . s.68-73
  tepelné delenie kovy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Rýchlorezné ocele pre odlievané rezné nástroje na kovy. High-speed steels for cast metalcutting tools
  Chaus Alexander ; M3000 
  Acta Metallurgica Slovaca : . Ročník 8, mimoriadne číslo 2 (2/2 (2002), s.145-151
  Ocele rýchlorezné kovy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Fyzikálno - metalurgické aspekty spájkovania keramiky Al2O3 s kovmi
  Koleňák Roman ; M3000  Koleno Anton Turňa Milan ; M3000
  Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní : . s.123-128
  spájanie keramických materiálov kovy
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Aspekty spájania konštrukčnej keramiky Al2O3 s kovmi
  Koleňák Roman ; M3000  Turňa Milan ; M3000 Koleno Anton
  Akademická Dubnica 99 : . s.241-246
  Keramika konštrukčná kovy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv alkalických kovov na optické vlastnosti hlinito-fosforečných skiel s prímesou uránu
  Ožvoldová Miroslava ; M210 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Zväzok 4. 1996 . s.287-291
  kovy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok