Výsledky vyhľadávania

 1. Nature inspired clustering
  Abelovský Gergely ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  prírodou inšpirované počítanie algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145521
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania
  Anda Tomáš ; 070200  Loebl Jaroslav ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  algoritmy prírodou inšpirované počítanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145444
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Dom kvality (QFD) – Zostavenie algoritmu pre transformáciu požiadaviek zákazníka
  Ohrablo Lukáš  Fidler Branislav (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises algoritmy riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85344
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky : Diplomová práca
  Zuzula Rastislav  Michaľčonok German (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 97 s., CD-ROM
  control system algoritmy riadiaci systém aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75011
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdia možnosti realizácie rýchleho dekodéra turbokódu
  Turiak František ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 52 s
  Telekomunikácie Telecommunications dekodéry algoritmy stopovacie kritéria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71755
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia trajektórie mobilného robota pomocou evolučných výpočtov
  Hunča Tomáš  Kľúčik Marian (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 99 s
  robotika robotics genetické algoritmy plánovanie prekážky algoritmy evolučné výpočty automatizácia mobilné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72851
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Útoky postrannými kanálmi s vyvolaním chyby v algoritme
  Prídavok Martin ; E  Vojvoda Milan (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 33 s príl.
  Aplikovaná informatika postranné kanále chyby algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Vyhodnotenie vybraných algoritmov obsluhy radov v systémoch s podporou QoS
  Medvecký Martin (škol.) ; E070  Čunderlík Peter ; E
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 113 s
  Telekomunikácie algoritmy paketové siete
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Modifikácia algoritmu generovania dráhy dvojosového mechanizmu pre zamedzenie vybudenia kmitov koncového člena
  Liška Pavol  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 44 s
  automatizácia robotika evolučné algoritmy algoritmy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh algoritmov a príprava univerzálného modulu na spracovanie analógového signálu CPLD zariadenia
  Košč Igor  Donoval Martin (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 44 s príl.
  elektronika Mikroelektronika algoritmy analógové signály CPLDs
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha