Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv tuhosti náboja bloku valcov na hydraulické pomery sústavy blok valcov - rozvodový kotúč axiálneho piestového hydrostatického prevodníka
  Klein Kamil ; J170  Tvarůžek Jaromír
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.[5]
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti vyhodnotenia poškodenia bloku HCR zuba pittingom
  Bošanský Miroslav ; J130  Koša Radoslav ; J130 Vereš Miroslav ; J130 Harman Blahoslav ; J210 Poš Peter
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.258-263
  pitting Hertzove tlaky ozubenie Hertz pressure gearing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv frekvencie otáčania nožového dezaglomerátora so sitovou prepážkou na frakčné zloženie produktu
  Gužela Štefan ; J180  Juriga Martin ; J180
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.464-473
  partikulárna látka miešanie lopatka particulate material mixing blade
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv vybraných parametrov na energetickú náročnosť miešania v rotačnom miešači
  Juriga Martin ; J180  Peciar Marián ; J180 Gužela Štefan ; J180
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.489-497
  partikulárna látka miešanie lopatka particulate material mixing blade
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. CNC rezací stroj s lineárnymi motormi
  Onderová Iveta ; J240 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.812-818
  CNC rezací stroj nosníky cutting machine high speed
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv vlhkosti a aditív na vonkajší uhol trenia partikulárnych látok
  Fekete Roman ; J180  Peciar Marián ; J180 Hanzel Marián ; J180
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.456-463
  adhézia Jenike prístroj vlhký prášok adhesion Jenike cell wet powder
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stanovenie hodnotiacich kritérií pre výber PLM riešenia
  Podmajerský Peter ; J120  Fidler Branislav ; J120 Valčuha Štefan ; J120
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.819-823
  malé a stredné podniky hodnotiace kritériá small and medium enterprises evaluative criteria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Parametre ovplyvňujúce lisovací tlak v lisovacej komore
  Križan Peter ; J240 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.789-794
  zhutňovanie lisovací tlak hustota výlisku compacting pressing tension
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Určenie tvaru pracovného priestoru konceptuálneho triceptu metódou Monte Carlo
  Harman Blahoslav ; J210  Chren Ondrej ; J240 Kolláth Ľudovít ; J240
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.745-750
  Tricept paralelná kinematika parallel kinematics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modelovanie magnetoreologického tlmiča pruženia automobilu
  Danko Ján ; J230 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.160-167
  pruženie automobil tlmič vehicle suspension systems
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok