Výsledky vyhľadávania

 1. Počítačová geometria ako symbióza matematických disciplín
  Richtáriková Daniela ; J210 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.336-341
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Prerovnania číselných radov
  Červeňanský Jaroslav ; M110 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.262-265
  číselné rady
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Nové technológie výučby na nematematických študijných odboroch
  Halabrín Marian ; M110 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.18-25
  výučba
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Kuratovského axiómy a štatistická konvergencia
  Masárová Renáta ; M6000 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.313-315
  konvergencia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Matematika v materiálovom inžinierstve
  Hrivňák Ivan ; M130 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.233-238
  matematika materiálové inžinierstvo
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. O dôkaze derivácie zloženej funkcie
  Palumbíny Oleg ; M6000 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.119-123
  derivácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Rozmiestňovanie rovinných útvarov (Návrh na zaradenie do osnov ZPG)
  Vranková Edita ; M110 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.342-345
  útvary rovinné
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Konštrukcia grafu s minimálnym duálnym indexom
  Pavlíková Soňa ; C7270 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.283-287
  Grafy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Počítačová geometria - výučba v súvislostiach
  Zámožík Jozef ; M110 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.350-354
  Geometria počítačová
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. O testovaní štatistických hypotéz trochu inak
  Urbaníková Marta ; M6000 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.323-328
  štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok