Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie výroby tepla tepelnými čerpadlami a solárnymi kolektormi z hľadiska ich efektívneho využívania v podmienkach SR
  Havelský Václav ; J0060 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.245-248
  tepelné čerpadlá solárne kolektory heat pumps Solar collectors
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Panelové domy a energetická certifikácia budov
  Somorová Viera ; V270 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.421-424
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Energeticky nezávislý dom
  Števo Stanislav ; E011 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Problematika desulfurizácie spalín pri spaľovaní sírnatých palív v teplárňach
  Malý Stanislav ; J0060  Kabát Viktor ; J0060
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.83-86
  znižovanie emisií spaľovanie emission reduction
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza nákladov na teplo v závislosti od jeho dodávateľa a spotreby
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.471-474
  znižovanie nákladov teplo reduction heat calculation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výber technológií pri rekonštrukcii zdrojov tepla z pohľadu emisií
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.91-94
  obnoviteľné zdroje energie zníženie SO2 reduction
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zdroje tepla s využitím kogeneračných jednotiek
  Jediný Ladislav  Malý Stanislav ; J0060
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.119-122
  energetické zdroje úspory energy sources
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Rozvetvené regulačné obvody pri regulácii tepelných procesov
  Végh Peter ; J0020  Kachaňák Anton ; J0020
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.357-360
  tepelný proces technické zariadenia budov thermal process building technical equipment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hodnotenie tepelnej ochrany pri energetickej certifikácii budov
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.43-46
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Triedenie a klasifikácia tepelných čerpadiel
  Füri Belo ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.241-244
  tepelné čerpadlo hodnotenie heat pumps evaluation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok