Výsledky vyhľadávania

 1. Recyklácia drahých kovov
  Kerekeš Kamil ; C2120  Híveš Ján ; C2120 Ambrová Marta ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.12-16
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Komplexné spracovanie chloridu draselného a dusičnanu horečnatého na dusičnan draselný a materiál typu sorelovho cementu
  Danielik Vladimír ; C2120  Jurišová Jana ; C2120 Fellner Pavel ; C2120 Gabčová Jana ; C2120 Králik Milan
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.21-26
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Skúmanie koróznej odolnosti amorfných zliatin
  Zemanová Matilda ; C2120  Szúnyogh Ján ; C2120 Kadlečíková Magdaléna ; E030 Dobročka Edmund
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.48-52
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Železany - elektrochemická príprava
  Gál Miroslav ; C2120  Kerekeš Kamil ; C2120 Hrnčiariková Lucia ; C2120 Híveš Ján ; C2120 Ambrová Marta ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.27-33
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Cathodic overvoltage and the sodium content in aluminium during its electrolysis
  Danielik Vladimír ; C2120  Híveš Ján ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.112
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Biodeteriorácia kovových materiálov
  Zemanová Matilda ; C2120  Vávrová Jana ; C2120 Krištofíková Ľudmila ; C4310 Jorík Vladimír ; C2190
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.41-46
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Thermodynamics of the molten system Al-Na
  Danielik Vladimír ; C2120  Korenko Michal Fellner Pavel ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.127-128
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Nízkotaviteľné elektrolyty pre výrobu Al
  Híveš Ján ; C2120  Bršťák Miloš ; C2120 Kerekeš Kamil ; C2120 Gál Miroslav ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.4-11
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Electrochemistry of lanthanum fluoride
  Ambrová Marta ; C2120  Danielik Vladimír ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.116-117
  lanthanum fluoride molten fluorides Cyclic voltammetry electrolsis
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. On-line meranie okamžitej rýchlosti korózie zliatin v taveninách
  Danielik Vladimír ; C2120  Ambrová Marta ; C2120 Fellner Pavel ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.120-121
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok