Výsledky vyhľadávania

 1. Communication of LEGO Mindstorms Robots
  Šlezárová Alexandra ; E010  Hantuch Igor ; E1110 Váš Adam ; E Čapucha Ľubomír ; E Foltin Martin ; E010
  GSTF Journal of Computing . Vol. 2, No. 2 (2012), s.83-88
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Modelovanie vo virtuálnej realite-riadenie skupiny airbotov : dát. obhaj. 26.10.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Šlezárová Alexandra ; E010  Hantuch Igor (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 128 s CD-ROM
  control virtual reality world svet model virtuálna realita riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64841
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh aplikácie pre operačný systém Android
  Sudický Viktor ; E  Šlezárová Alexandra (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 63 s CD-ROOM
  Industrial Informatics operačný systém programovanie Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60735
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv inteligentných budov na zdravie človeka
  Šlezárová Alexandra ; E010  Števo Stanislav ; E011 Čapucha Ľubomír ; E
  Facility management 2011 : . s.141-144
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Skúmanie vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť prevádzky IB pomocou virtuálnej reality
  Hantuch Igor ; E1110  Šlezárová Alexandra ; E010 Čapucha Ľubomír ; E Zachar Pavol ; E
  Facility management 2011 : . s.137-140
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The Procedure of Control Design Unmanned Vehicles
  Šlezárová Alexandra ; E010  Hantuch Igor ; E1110
  ELITECH´11 : . s.1-4
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie zariadenia Apple iPhone pri ovládaní RC mobilného robota
  Hološ Tomáš ; E  Šlezárová Alexandra (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 56 s
  robotika robotics Wi-Fi iPhone mobilné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72132
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Komunikácia robotov LEGA Mindstorm
  Váš Adam ; E  Šlezárová Alexandra (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 61 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics LEGO robot komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64825
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Programovanie rubikovej kocky pomocou LEGA MINDSTORM
  Gardian Pavol ; E  Šlezárová Alexandra (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 44 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics automatizácia Aplikovaná informatika rubikova kocka programovanie LEGO
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56633
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Svet stavebníc
  Šlezárová Alexandra ; E010 
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 4 (2011)
  http://www.posterus.sk/?p=10257
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok