Výsledky vyhľadávania

 1. Automated testbed for measurements and evaluation of the position sensors characteristics / aut. Richard Balogh, Štefan Knotek, Ján Šturcel
  Balogh Richard ; 030400  Knotek Štefan Šturcel Ján
  2016 Cybernetics & informatics (K&I) : . CD-ROM, [4] s.
  position sensor embedded microcontroller Instrumentation sensor characteristics automation of measurements
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7438607&filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7438528%29
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Monitorovacie a riadiace systémy veľkých a inteligentných budov (VIB)
  Petráš Marek ; 035000  Šturcel Ján (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 54 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97740
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Aplikačné pracovisko tenzometrických snímačov
  Rubint Stanislav ; 031000  Šturcel Ján (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-ROB . - 71 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111755
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Aplikačné pracovisko snímačov polohy
  Knotek Štefan ; E  Šturcel Ján (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 107 s DVD
  remote control ARM microcontroller diaľkové riadenie krokový motor ARM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102330
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Použitie splajnových polynómov pri aproximácii senzorových charakteristík v míC
  Šturcel Ján ; E400 
  Kybernetika a informatika 2014 : . CD-ROM [5] p.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Mikrotechnológie v automobilových senzoroch
  Šturcel Ján ; E400  Drahoš Peter ; E400
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 19, mimoriadne č (2013), s.205-209
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Automatizované meracie pracovisko s tenzometrami
  Rubint Stanislav ; E  Šturcel Ján (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 48 s príl.
  Industrial Informatics microcontroller
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78255
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Monitorovanie a kontrola dávkovania laku v procese lakovania výliskov z polykarbonátu
  Vrba Václav ; E  Šturcel Ján (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s príl.
  robotics control system riadiaci systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86442
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Pracovisko snímačov polohy
  Knotek Štefan ; E  Šturcel Ján (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 73 s CD-ROOM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65688
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Trendy v senzorovej technike, mikrosystémové technológie
  Šturcel Ján ; E1110 
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok