Výsledky vyhľadávania

 1. Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd / aut. Dušan Žabka
  Žabka Dušan ; 046290 
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 62, č. 7-8 (2019), s. 18-19
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vodné rastliny – možná bioakumulácia pre potravový reťazec, ale aj účinný spôsob odstraňovania liečiv a drog z vôd / aut. Tomáš Mackuľak, Dušan Žabka, Andrea Vojs Staňová, Roman Grabic, Jozef Tichý, Igor Bodík
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Žabka Dušan ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabic Roman Tichý Jozef Bodík Igor ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 69, č. 8 (2019), s. 3-6
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Mikroplasty – problém súčasnosti ? / aut. Marián Kuchár, Noemi Belišová, Tomáš Mackuľak, Dušan Žabka
  Kuchár Marián ; 040000  Belišová Noemi ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Žabka Dušan ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 445-446
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Medicines and Drugs: an Environmental Problem? / aut. Tomáš Mackuľak, Andrea Škulcová, Noemi Belišová, Ivana Horáková, Dušan Žabka, Milan Semerád, Andrea Vojs Staňová, Paula Brandeburová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Škulcová Andrea ; 046290 Belišová Noemi ; 046290 Horáková Ivana ; 046290 Žabka Dušan ; 046290 Semerád Milan Vojs Staňová Andrea Brandeburová Paula ; 046290
  Chemické listy . Vol. 113, iss. 11 (2019), s. 654-661
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska / aut. Tomáš Mackuľak, Marianna Czölderová, Roman Grabic, Igor Bodík, Andrea Vojs Staňová, Dušan Žabka, Ivana Horáková
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Czölderová Marianna ; 042120 Grabic Roman Bodík Igor ; 046290 Vojs Staňová Andrea Žabka Dušan Horáková Ivana
  Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / . S. 91-105
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Nanoparticles – potential ecotoxicological threat for the environment / aut. Paula Brandeburová, Anna Grenčíková, Dušan Žabka, Tomáš Mackuľak
  Brandeburová Paula ; 046290  Grenčíková Anna ; 046290 Žabka Dušan Mackuľak Tomáš ; 046290
  Interdisciplinary Toxicology : . Vol. 11, iss. 1 (2018), s. 71-72
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Výskyt a spávanie sa liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska aut. Tomáš Mackuľak, Marianna Czölderová, Paula Brandeburová, Anna Grenčíková, Roman Grabic, Igor Bodík, Andrea Vojs Staňová, Dušan Žabka, Ivana Horáková
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Czölderová Marianna ; 046290 Brandeburová Paula ; 046290 Grenčíková Anna ; 046290 Grabic Roman Bodík Igor ; 046290 Vojs Staňová Andrea Žabka Dušan ; 046290 Horáková Ivana ; 046290
  Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 . S. 116-122
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôd
  Žabka Dušan ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136442
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Odstraňovanie drog a liečiv z vôd pomocou vodných rastlín / aut. Dušan Žabka, Paula Brandeburová, Tomáš Mackuľak, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová
  Žabka Dušan ; 046290  Brandeburová Paula ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea
  Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 . S. 76-80
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd / aut. Dušan Žabka, Ivana Horáková
  Žabka Dušan ; 040000  Horáková Ivana ; 040000
  29. konferencia mladých hydrológov, 16. konferencia mladých vodohospodárov, 18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, s. [14]
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok