Výsledky vyhľadávania

 1. Fate of humic acids isolated from natural humic substances / aut. Ľubica Pospíšilová, Markéta Komínková, Ondrej Zítka, René Kizek, Gabriela Barančíková, Tadeáš Litavec, Tomáš Lošák, Jaroslav Hlušek, Anna Martensson, Tibor Liptaj
  Pospíšilová Ľubica  Komínková Markéta Zítka Ondrej Kizek René Barančíková Gabriela Litavec Tadeáš Lošák Tomáš Hlušek Jaroslav Martensson Anna Liptaj Tibor ; 041630
  Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science . Vol. 65, iss. 6 (2015), s. 517-528
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Spectral characteristics of humic acids isolated from south moravian lignite and soils
  Pospíšilová Ľubica  Fasurová Nadežda Barančíková Gabriela Liptaj Tibor ; C1630
  Petroleum and Coal . 50/2 (2008), s.30-36
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Bioremediation of soil contaminated with pentachlorophenol (PCP) using humic acids bound on zeolite
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemosphere . 66-5 (2007), s.783-790
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremediácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemické listy . 101-10 (2007), s.767-870
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Phosphorus Fraction in Arable and Mountain Soils and their Humic Acids
  Barančíková Gabriela  Liptaj Tibor ; C1630 Prónayová Nadežda ; C1630
  Soil and Water Research . 2-4 (2007), s.141-148
  článok z periodika
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Anorganické a organické kontaminanty v pôdnom prostredí
  Makovníková Jarmila  Barančíková Gabriela Dlapa P. Dercová Katarína ; C4310
  Chemické listy . Roč. 100, č. 8 (2006), s.424-432
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Potential use of organomineral complexes at remediation of pentachlorophenol (PCP) in soil
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Sejáková Zuzana ; C4310
  International Biodeterioration and Biodegradation . 58-3/4 (2006), s.248-253
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremedácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Ružička J.
  Chemické listy . Roč. 100, č. 8 (2006), s.nestr.
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Potential use of organomineral complex (OMC) at bioremediation of soil contaminated with organic (PCP) and inorganic (Pb, Cd) pollutants
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310
  Vedecké práce VÚPOP . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Bioremediácia toxických kovov kontaminujúcich pôdy a vody
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Sejáková Zuzana ; C4310 Žuffa J.
  Chemické listy . Roč. 99 (2005), s.682-693
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok