Výsledky vyhľadávania

 1. Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
  Kupcová Kristína ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150848
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty
  Lukáčová Stanislava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150922
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Laboratórium chemických technológií : Metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia ropných produktov / aut. Pavol Daučík, Marcela Hadvinová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Elena Hájeková, Božena Vasilkovová
  Daučík Pavol ; 048130  Hadvinová Marcela ; 048130 Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Hájeková Elena ; 048130 Vasilkovová Božena
  prvé
  Bratislava, FCHPT STU, 2020, . - 164 s.
  ISBN 978-80-8208-046-2
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 4. Dehydroaromatization of methane over Mo/ZSM-5 zeolites: influence of aluminum distribution in the crystals aut. Michal Horňáček, Pavol Hudec, Vladimír Jorík, Mária Čaplovičová, Ľubomír Čaplovič, Michal Kaliňák, Agáta Smiešková
  Horňáček Michal ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Čaplovičová Mária ; 902640 Čaplovič Ľubomír ; 061000 Kaliňák Michal ; 040630 Smiešková Agáta
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis . Vol. 131, iss. 2 (2020), s. 889-904
  aromatization methane
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11144-020-01887-5
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Transesterification of Camelina sativa Oil Catalyzed by Mg/Al Mixed Oxides with Added Divalent Metals / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Jozef Mikulec, Pavol Hudec, Martin Hájek, András Peller, Vladimír Jorík, Karel Frolich, Marcela Hadvinová, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Mikulec Jozef Hudec Pavol ; 048130 Hájek Martin Peller András ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Frolich Karel Hadvinová Marcela ; 048130 Hájeková Elena ; 048130
  ACS Omega . Vol. 5, iss. 49 (2020), s. 32040-32050
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04976
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143035
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
  Mikolaj Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143040
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
  Fukasová Veronika ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143164
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok