Výsledky vyhľadávania

 1. Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Kristián Lacko, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Lacko Kristián ; 030000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  retinal image diabetic retinopathy CNN VGG-16 ResNet-50 Inception-v3
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039793
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Ondrej Zsíros
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Zsíros Ondrej
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  Dynamic Hand Gesture Recognition Dynamic Time Warping Hidden Markov Models Long Short-Term Memory Network convolutional neural networks
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039850
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami
  Petráň Ivan ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 47 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137608
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
  Zsíros Ondrej ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 65 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144535
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí
  Malík Martin ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 51 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144524
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
  Lacko Kristián ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 49 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147699
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Rozpoznávanie gest ruky pomocou konvolučných neurónových sietí / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 51-55
  rozpoznávanie gest konvolučné neurónové siete statické gestá ruky dynamické gestá ruky senzor Kinect
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Aplikácia na diagnostiku ochorení pomocou neurónových sietí v prostredí Java
  Baláž Patrik František ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 04.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 32 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123630
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Aplikácie rozpoznávania pomocou neurónových sietí v prostredí Java
  Andicsová Vanesa ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 04.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 42 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123627
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Rozpoznávanie gest ruky pomocou Konvolučných sietí
  Kováčik Tomáš ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 56 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123310
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha