Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v PCA Slovakia, s. r. o. = The suggestion of system improving of employee´s rewarding in PCA Slovakia, l. t. d. : Diplomová práca
  Kubovičová Silvia  Šnircová Jana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 96 s Prílohy, 1 CD-ROM
  mzdové formy zamestnanecké výhody variabilné zložky mzdy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava : Bakalárska práca
  Kubovičová Silvia  Mulíková Dagmar (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  financovanie podniku firemné financie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha