Výsledky vyhľadávania

 1. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  1. vyd.-dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-3010-5
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI6000
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  kniha

 2. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-3011-2
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI90120
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  kniha

 3. Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Technické kreslenie pre 1. a 2. ročník SOU
  Leinveber Jan  Švercl Josef Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Alfa-press s r.o, 2007 . - 151 s
  ISBN 978-80-89223-20-6
  učebnica
  BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
  kniha

  kniha

 5. Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Strojárske tabuľky : Výber noriem
  Bajla Jozef  Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 455 s
  ISBN 978-80-88971-46-7
  strojárstvo-tabuľky
  tabuľky
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  kniha

  kniha

 7. Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 3 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-2587-3
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI115140
  kniha

  kniha

 10. Metódy hodnotenia akosti svetelnotechnických vlastností svietidiel : Výskumná úloha číslo El F 79/5
  Horňák Pavel (ved. výsk. tímu)  Veselovský Ján ; E180 Berger Otto Bakarov Christo
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 138 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha