Výsledky vyhľadávania

 1. High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal – start-up of the reactor / aut. Stanislava Vlčková, Miloslav Drtil
  Vlčková Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 138
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Start-up of the high efficient nitritation reactor / aut. Stanislava Vlčková, Miloslav Drtil
  Vlčková Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 213-217
  ammonia nitritation Nitrites NOB inhibition
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2) / aut. Miloslav Drtil, Igor Bodík, Stanislava Vlčková, Dana Kolníková, Rudolf Brezina, Pavol Levársky, Jozef Tichý, Zuzana Imreová, Martina Švorcová
  Drtil Miloslav ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Vlčková Stanislava ; 046290 Kolníková Dana Brezina Rudolf Levársky Pavol Tichý Jozef Imreová Zuzana Švorcová Martina
  SOVAK : . Roč. 27, č. 4 (2018), s. 22-26
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1) / aut. Miloslav Drtil, Igor Bodík, Stanislava Vlčková, Dana Kolníková, Rudolf Brezina, Pavol Levársky, Jozef Tichý, Zuzana Imreová, Martina Švorcová
  Drtil Miloslav ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Vlčková Stanislava ; 046290 Kolníková Dana Brezina Rudolf Levársky Pavol Tichý Jozef Imreová Zuzana Švorcová Martina
  SOVAK : . Roč. 27, č. 3 (2018), s. 12-16
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Vyhodnotenie kvality vyčistenej vody a prevádzkových parametrov na 2 mestských ČOV s intenzívnym odstraňovaním dusíka a fosforu v SR / aut. Miloslav Drtil, Igor Bodík, Stanislava Vlčková
  Drtil Miloslav ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Vlčková Stanislava ; 046290
  Řešení extrémních požadavku na čištení odpadních vod 2017 : . S. 27-38
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Alternatívne metódy odstraňovania dusíka / aut. Miloslav Drtil, Zuzana Imreová, Stanislava Vlčková
  Drtil Miloslav ; 046290  Imreová Zuzana Vlčková Stanislava ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 60, č. 3-4 (2017), s. 13-17
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Rýchly nábeh nitritačného SBR reaktora / aut. Stanislava Vlčková, Zuzana Imreová, Ngoc Cao Thanh Hong, Miloslav Drtil
  Vlčková Stanislava ; 046290  Imreová Zuzana Cao Thanh Hong Ngoc ; 040000 Drtil Miloslav ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 67, č. 5 (2017), s. 8-10
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR / aut. Miloslav Drtil, Dana Kolníková, Pavol Levársky, Jozef Tichý, Rudolf Brezina, Zuzana Imreová, Martina Švorcová, Stanislava Vlčková
  Drtil Miloslav ; 046290  Kolníková Dana Levársky Pavol Tichý Jozef Brezina Rudolf Imreová Zuzana Švorcová Martina Vlčková Stanislava ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 62-69
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Sledovanie zvýšeného biologického odstraňovania fosforu na vybraných ČOV / aut. Stanislava Vlčková, Miloslav Drtil, Ngoc Cao Thanh Hong
  Vlčková Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 Cao Thanh Hong Ngoc ; 040000
  Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie "Priemyselné emisie 2017", 10.-11. októbra 2017, Bratislava / . S. 75-81
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Alternative processes of nitrogen removal from wastewater — startup of nitritation reactor / aut. Ngoc Cao Thanh Hong, Stanislava Vlčková, Miloslav Drtil
  Cao Thanh Hong Ngoc ; 040000  Vlčková Stanislava ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 1 (2017), s. 70-73
  AOB nitritation NOB inhibition sequencing batch reactor sludge reject water
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok