Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameMartinkovič, Maroš, 1957-
  Other nameMartinkovič, M.
  See also Martinkovič, Maroš
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (2) - monografia
  (5) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (16) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - patentový spis
  (6) - prihl.úžitkového vzoru
  (184) - článok
  person

  person