Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal namePetráš, Dušan, 1956-
  Other namePetráš, D.
  Collection kindosoby
  References (32) - monografia
  (1) - príručka
  (6) - program učebný
  (14) - skriptá
  (5) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (3) - zborník
  (22) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (53) - diplomová práca
  (13) - dizertačná práca
  (1) - normy
  (536) - článok
  person

  person