Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal namePuškár, Anton, 1948-
  Other namePuškár, A.
  Collection kindosoby
  References (24) - monografia
  (15) - skriptá
  (4) - učebnica
  (1) - zbierka
  (1) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (18) - bakalárska práca
  (57) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - normy
  (124) - článok
  person

  person