Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameHuba, Mikuláš, 1951-
  Other nameHuba, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - encyklopédia
  (4) - monografia
  (2) - príručka
  (20) - skriptá
  (5) - učebnica
  (4) - výskumná správa
  (9) - zborník
  (11) - zborník (príspevkov)
  (17) - bakalárska práca
  (43) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (332) - článok
  (1) - xszp
  person

  person