Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameFikar, Miroslav, 1966-
  Other nameFikar, M.
  Collection kindosoby
  References (11) - monografia
  (3) - príručka
  (6) - skriptá
  (4) - učebnica
  (5) - výskumná správa
  (4) - zborník
  (10) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (286) - článok
  (6) - xxx
  person

  person