Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameHrmo, Roman, 1964-
  Other nameHrmo, R.
  Collection kindosoby
  References (5) - monografia
  (1) - príručka
  (4) - skriptá
  (5) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (6) - bakalárska práca
  (33) - diplomová práca
  (19) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (45) - záverečná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (157) - článok
  person

  person

  Untick selected:   0