Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal namePokorný, Peter, 1976-
  Other namePokorný, P.
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (79) - bakalárska práca
  (99) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - patentový spis
  (6) - prihl.úžitkového vzoru
  (125) - článok
  (1) - xxxx
  person

  person