Basket

  Untick selected:   0
 1. Personal nameGašparovský, Dionýz, 1971-
  Other nameGašparovský, D.
  Collection kindosoby
  References (10) - monografia
  (8) - príručka
  (1) - skriptá
  (4) - učebnica
  (3) - periodiká
  (9) - zborník (príspevkov)
  (14) - bakalárska práca
  (48) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - elektronický textový údaj
  (333) - článok
  person

  person