Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termstrategický manažment
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - brožúra
  (23) - monografia
  (5) - príručka
  (3) - učebnica
  (17) - bakalárska práca
  (27) - diplomová práca
  (1) - elektronický textový údaj
  (14) - článok
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading