Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical terminformačné technológie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (30) - monografia
  (2) - príručka
  (1) - program učebný
  (6) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (5) - učebnica
  (25) - zborník
  (15) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - záverečná bakalárska práca
  (12) - záverečná práca
  (13) - normy
  (43) - článok
  (1) - xszp
  subject heading

  subject heading