Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical terminformatika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (1) - encyklopédia
  (34) - monografia
  (4) - príručka
  (1) - ročenka
  (2) - slovník jazykový
  (5) - skriptá
  (2) - slovník vecný
  (14) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zbierka
  (37) - zborník
  (10) - zborník (príspevkov)
  (932) - bakalárska práca
  (812) - diplomová práca
  (4) - záverečná bakalárska práca
  (59) - záverečná práca
  (9) - článok
  (1) - xjcp
  subject heading

  subject heading