Basket

  Untick selected:   0
 1. Topical termmanažment strategický
  Collection kindpredmetové heslá
  References (12) - monografia
  (2) - príručka
  (2) - skriptá
  (3) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (6) - diplomová práca
  (4) - článok
  subject heading

  subject heading