Basket

  Untick selected:   0
 1. Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok : Úžitkový vzor č. 7163 / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; J240  Križan Peter ; 020240 Šooš Ľubomír ; 020240
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015 . - 10 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book