Basket

  Untick selected:   0
 1. Komoda LiNKA multifunkčná nábytková komoda : aut. Jana Vinárčiková prihláška dizajnu 53-2018, dátum zverejnenia 23.5.2018, číslo dizajnu 28571, dátum udelenia 12.11.2018 /
  Vinárčiková Jana ; 055150 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2018 . - [4 s.]
  prihl.dizajnu
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book