Basket

  Untick selected:   0
 1. Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu : prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8674, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 4.2.2020 / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Ján Urminský
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/231-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book