Basket

  Untick selected:   0
 1. Spôsob spájkovania kombinácie materiálov keramika/kov elektrónovým lúčom a prípravok na spájkovanie : prihláška úžitkového vzoru č. 45-2020, dátum podania prihlášky: 01.04.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020, stav: platný, zapísaný ÚV č. 9044, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 10.2.2021, Vestník ÚPV SR č. 03/2021 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Ján Urminský
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/45-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book