Basket

  Untick selected:   0
 1. Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa : prihláška úžitkového vzoru č. 93-2020, dátum podania prihlášky: 1.6.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 3.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 / aut. Zdenka Gyurák Babeľová
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/93-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book