Basket

  Untick selected:   0
 1. Diagramy kumulatívnych súčtov. STN 01 0266. ISO/TR 7871 : Príručka pre riadenie kvality a analýzu údajov použitím metódy CUSUM (kumulatívnych súčtov). November 1999
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999 . - 56 s
  štatistika riadenie kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

  Untick selected:   0