Basket

  Untick selected:   0
 1. Zimná prevádzka klimatizačných zariadení s dovlhčovaním vzduchu v klimatizovanom priestore.
  Ferstl Karol ; J270 
  TZB Haustechnik . Roč.10, č.1 (2002), s.6-14
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article