Basket

  Untick selected:   0
 1. Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu II : H.261, MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4
  Polec Jaroslav ; E070  Pavlovičová Jarmila ; E070 Karlubíková Tatiana
  Bratislava : FEI STU, 2002 . - 151 s
  ISBN 80-227-1784-3
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book