Basket

  Untick selected:   0
 1. Quality improvement of education and learning on intermediate schools
  Arendášová Alexandra ; M190 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.19-25
  kvalita vyučovacieho procesu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  article

  article