Basket

  Untick selected:   0
 1. Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. STN EN 1993-1-1 : Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
  Baláž Ivan ; V190 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006
  STN EN 1993-1-1
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book