Basket

  Untick selected:   0
 1. Roč. 12, č. 1
  Kerkešová Kristína  Čuboňová Nadežda Michalco Miroslav
  2007
  Využití genetických algoritmů při řešení optimalizačních úloh ve strojírenství, rok 2007
  Strojírenská technologie
  článok z periodika
  journal

  journal