Basket

  Untick selected:   0
 1. XIX. DIDMATTECH 2006 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia, 6.-7.9.2006, Komárno
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007 . - 456 s
  ISBN 978-80-89234-23-3
  materiály technológie informačné technológie komunikačné technológie didaktika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book