Basket

  Untick selected:   0
 1. Spoločné projekty a prenos interdisciplinárnych skúseností vo vzdelávaní a výskume.Common Projects and the Dissemination of the Interdisciplinary Experiences to the Education and Research
  Koščo Igor ; A0034 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.7-15
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article