Basket

  Untick selected:   0
  1. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
    Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
    komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
    zborník
    (2) - článok
    book

    book