Basket

  Untick selected:   0
 1. Technické zariadenia budov : stavebno-technické zásady pre navrhovanie, posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov. Základné dielo. Stav - september 2007
  Valášek Jaroslav ; V290  Füri Belo ; V290 Gašparovský Dionýz ; E020 Kalús Daniel ; V290 Lulkovičová Otília ; V290 Székyová Marta ; V290 Havelský Václav ; J270 Takács Ján ; V290
  1. vyd.
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007 . - CD ROM, 551 s.
  ISSN 1336-9938
  periodiká
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book