Basket

  Untick selected:   0
 1. Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie
  Bednárik Jaroslav ; M190  a kol.
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006
  ISBN 978-80-89220-59-2
  slovník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book