Basket

  Untick selected:   0
 1. Identifikácia nadaných a telentovaných študentov inžinierskeho štúdia
  Bajčík Viktor ; M  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1992 . - 12 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book