Basket

  Untick selected:   0
 1. Návrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Sklenář Václav  Domjánová Diana (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptácia pracovníkov adaptačné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book