Basket

  Untick selected:   0
 1. Spoločenská prestíž učiteľov vysokých škôl v SR a v ČR po roku 1989
  Jakóczy Ladislav ; M310 
  Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti . s.47-59
  vysoké školy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article