Basket

  Untick selected:   0
 1. Teória vzniku a priebehu dynamických javov v diaľkových napájačoch : Výskumná správa
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1989
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book