Basket

  Untick selected:   0
 1. Skúšanie automatických pochodov a regulácie turbín. Skúšky regulácie turbín : Výskumná správa, HZ 2/95
  Prikkel Karol ; J170  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1995
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book