Basket

  Untick selected:   0
 1. Manažérstvo životného prostredia 2008 : Zborník príspevkov z 8. konferencie so zahraničnou účasťou. Bojnice, 5. - 6. december 2008
  Rusko Miroslav (Editor) ; M5000  Balog Karol (Editor) ; M5000
  1. vyd
  Žilina : STRIX, 2008
  ISBN 978-80-89281-34-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  book

  book

  Untick selected:   0