Basket

  Untick selected:   0
 1. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d.
  Chvílová Miroslava  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58263
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book